Przepraszamy, rejestracja dobiegła końca.

Warsztaty #cleverLehrer Trening Germanisty to 8- godzinne bardzo intensywne spotkanie dla nauczycieli języka niemieckiego. Podzielone jest na dwie częsci: 1- Praca z uczniem zdolnym i słabszym, 15 zasad indywidualizacji pracy na lekcji oraz 2- Technologiczne ABC.


 • Data: 03.02.2019 09:00 - 03.02.2019 17:00
 • Lokalizacja Poznań, Polska (Mapa)
 • Więcej informacji: OGRODOWA CONFERENCE CENTER UL. OGRODOWA 12

Opis

MODUŁ 1 (9:00 - 12:30)

Uczeń “odporny na wiedzę” i “myślący inaczej”.

Opis modułu:

Jak pracować z uczniem słabym, a jak z wybitnym? Jak nie zmarnować potencjału ucznia? Jak uczyć, by dostrzec tego, który potrzebuje naszej pomocy, bo nie nadąża za klasą oraz tego, który powinien pracować inaczej, bo jest ponadprzeciętny? 

Na warsztatach pokażę Ci jak zindywidualizować pracę z uczniem w zależności od jego potrzeb, umiejętności i możliwości. 

 • Niepowodzenia i sukcesy naszych uczniów (transfer wiedzy)

 • 15 złotych zasad indywidualizacji pracy na lekcji (transfer wiedzy + warsztat)

Jak realizować treści programowe, urozmaicić lekcję, by wzbudzić zainteresowanie ucznia i połączyć wszystko w całość? Czy zawsze powinniśmy zadawać pracę domową? Jak odejść od tradycyjnej kartkówki? Jak udzielić informacji zwrotnej? 

 • Praca (nie)domowa (transfer wiedzy + warsztat)

 • Feedback (transfer wiedzy + warsztat)    

MODUŁ (13:30 17:00)
Technologiczne ABC na lekcji niemieckiego
O technologii na lekcji języka obcego (transfer wiedzy + dyskusja)
Cyfrowi imigranci VS cyfrowi tubylcy (transfer wiedzy + warsztat)
Autonomia ucznia i rola nauczyciela (warsztat)

Poznasz kilka narzędzi TIK, za pomocą których będziesz  w stanie wspierać autonomię swojego ucznia, zachęcisz go do samodzielnej pracy nad językiem, rozbudzisz jego zainteresowanie  nauczanym przez Ciebie przedmiotem oraz podasz mu ciekawe rozwiązania, jak może wzbogacić swój język i w jaki sposób może efektywnie zapamiętywać poznane słownictwo. Zabiorę Cię w podróż po najnowszych rozwiązaniach technologicznych, które ułatwiają i usprawniają pracę w klasie i rozwijają praktyczne umiejętności ucznia oraz prowadzą go do edukacyjnego sukcesu. Zacznij przemawiać językiem swojego ucznia – 

tylko wtedy Ty i Twój uczeń będziecie zmierzać w tym samym kierunku. Na spotkaniu ze mną będziesz PRACOWAĆ. Zabierz ze sobą laptop, tablet lub komórkę. Pokażę Ci kilka prostych rozwiązań, które nie tylko usprawnią Twoją pracę, lecz także usystematyzują i urozmaicą proces edukacyjny Twojego ucznia.  Pamiętaj ! Od technologii w szkole nie da już uciec, więc może lepiej się z nią zaprzyjaźnić?

Poznasz i przećwiczysz praktycznie między innymi narzędzia do :

 • tworzenia komiksów,

 • plakatów edukacyjnych,

 • memów,

 • obróbki zdjęć,

 • testów,

 • quizów,

 • kodowania,

 • filmików…. i wiele innych 

 • gromadzenia stworzonych przez siebie materiałów.


Wszystkie materiały są mojego autorstwa a treści szkolenia wynikiem mojego wieloletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel i lektor. 

Termin: 3 luty 2019

Cena szkolenia:

180,00 PLN

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe

 • certyfikat uczestnictwa

 • napoje i drobną przekąskę podczas szkolenia (herbata, kawa, zimne napoje bez ograniczeń, coś na “ząb”: ciasto i ciasteczka i inne słodkości).

 • Obiad - we własnym zakresie.

KIM JESTEM?

Z wykształcenia jestem germanistką. Od wielu lat pracuję jako nauczyciel i lektor. Jestem egzaminatorem TELC do poziomu C1, Medizin Deutsch B2/C1 oraz Telc Deutsch B1-B2 Pflege. Współpracuję z OKE Łódź jako Przewodnicząca Zespołu Egzaminacyjnego. Udało mi się w życiu połączyć zawód i pasję. Ale na tym nie koniec. Ciągle się uczę, staram się doskonalić, słucham innych a przede wszystkim w pracy słucham swojego serca i intuicji. Staram się ciągle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Mediacja społeczna, rodzinna i szkolna oraz Zarządzanie Oświatą. Jestem Trenerem Biznesu - ale moje działania szkoleniowe nie bazują na biznesie a raczej na kadrze nauczycielskiej. Uwielbiam przekazywać swoją wiedzę, dzielić się doświadczeniem. W centrum moich zainteresowań stoi zawsze człowiek i jego potencjał. Praca z ludźmi daje mi energię. Może dlatego właśnie mam jej tak dużo. Staram się być bardzo aktywna - szczególnie w dwóch obszarach: jako nauczyciel i jako trener. Jako nauczyciel wychodzę naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i kursantów. Dla nich prowadzę stronę Mein Deutsch na fb oraz organizuję webinary gramatyczne z cyklu Gramatyka Praktyka. Jako trener poruszam kwestie, które wydają mi się bardzo istotne w pracy nauczyciela i lektora. Ostatnio swoją uwagę koncentruję na grupie, procesie grupowym i działaniach nauczyciela – trenera. Zainteresowani tym obszarem nauczyciele mają możliwość uczestniczyć w moich webiarach. Jestem współtwórcą szkoły językowej w centrum Łodzi - EXPERTSCHOOL. W życiu prywatnym jestem mamą Danieli i Karola oraz babcią.


Należy zabrać ze sobą laptop lub tablet.

Ewentualna rezygnacja ze szkolenia: do dnia 30-tego stycznia. 

Po tym terminie wpłacona kwota za szkolenie nie zostanie zwrócony (związane jest to z kosztem wynajęcia odpowiedniej sali).


RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Anna Życka EXPERTSCHOOL, z siedzibą w Łodzi  przy ul. Nowomiejska 5 m. 46, przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy i ewentualnie dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP). 

 W świetle powyższego pragnę Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 

 2. Anna Życka EXPERTSCHOOL, Łódź 91-414, ul. Nowomiejska 5 m. 46, NIP 727 140 26 42, REGON 471404184

 3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 

 4. na adres: Łódź 91-414, ul. Nowomiejska 5 m. 46 lub email: zycka@tlen.pl

 5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem przy spełnieniu warunku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom usług szkoleniowych z zakresu edukacji językowej i szkoleń dla nauczycieli w wersji online i stacjonarnych.

 7. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. 

 8. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.)

 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informuję również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 

czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Pozdrawiam, 

Anna Życka Expertschool