SZKOLENIA ONLINE

Są to spotkania na platformie GOOGLE MEET. Mają charakter kamerallny, aby kursanci mieli mozliwość praktycznie przećwiczyć to, czego uczą się podczas szkolenia.